Схема повторних незалежних випробувань

схема повторних незалежних випробувань
Термін розгляду заявки та прийняття рішення за нею не повинен перевищувати 10 днів від її реєстрації. Відбирання зразків проводиться у присутності представника заявника і оформлюється актом відбирання зразків у трьох примірниках за формою, що наведена у додатку N 3, і підписується представником організації, що проводила відбирання, та представником заявника. Розподіли «хі-квадрат», Стьюдента і Фішера При побудові статистичних моделей нормальному законові безумовно належить центральне місце. Умовимося записувати можливі результати випробувань у вигляді комбінації букв А і . Наприклад, запис означає, що в чотирьох випробуваннях подія А відбулась в 1-му і 4-му випадках і не відбулась в 2-му і 3-му випадках. Нехай відбувається n незалежних випробувань, в кожному з яких подія А може з’явитися або не з’явитися.


Розглянемо спочатку випадок коли подія А відбувається в перших m іспитах і значить не відбувається в інших n-m іспитах. Ймовірності попадання для стрілків різні, тобто для розв’язування задачі використаємо твірну функцію. Надійність (імовірність безвідмовної роботи протягом часу t) для кожної з компонент дорівнює p. Компоненти виходять з ладу незалежно одна від одної. Терміни та визначення». Використано також терміни: — зразок продукції — проба продукції, що відібрана органом з сертифікації продукції або його уповноваженим представником відповідно до вимог ГОСТ 2517 «Нефтепродукты.

Властивості нормального розподілу можна використовувати лише тоді, коли обсяг вибірки п є «достатньо великим» — на це звертає увагу центральна гранична теорема. Розподіл Б Фишера — це розподіл випадкової величини б = к-, (3.63) де випадкові величини Х1 і Х2 — незалежні і мають розподіли хі-квадрат з числом ступенів вільності к1 і к2 відповідно. Більш істотно те, що багато методів обробки даних засновано на розрахункових величинах, що мають хоча й інші, але близькі розподіли до розподілу нормального. При цьому п називається «числом ступенів вільності» розподілу Стьюдента. Технические условия» за детонаційною стійкістю, фракційним складом та масовою часткою свинцю.

Похожие записи: